Jesis CZ

Bez názvu.png
 
JESIS CZ s.r.o.
Poradenství v oblasti ekologie a životního prostředí
Paní Zdislavy 2353, 470 01, Česká Lípa

Základní informace o firmě:
Název: JESIS CZ s.r.o.
Sídlo: Česká Lípa, Paní Zdislavy 2353, PSČ 470 60, Česká republika
IČ: 25414666

Jednatel: 
Mgr. Pavel Rückl
Tel.: +420739025755
E-mail: pavel.ruckl@volny.cz

Administrativa:
Klára Šmatláková 
Tel: 604 193 016
Email: smatlakova.klara@seznam.cz

O firmě
Historie firmy Jesis se datuje od roku1994, v roce 2000 byla rozdělena na dva subjekty, ze kterých Jesis CZ s.r.o. je pokračovatelem původní firmy. Spolupráce s týmem odborníků ze všech oblastí přírodních věd (botanika, zoologie, geologické vědy, paleontologie, hydrogeologie a další) je zárukou úspěšnosti řešení problematiky. Firma se dlouhodobě věnuje otázkám ochrany životního prostředí, likvidace starých ekologických zátěží, managementu a službám v oblasti péče o životní prostředí a odpadového hospodářství, hydrogeologii apod. Mezi zadavatele prací patří jak menší soukromé firmy a obce, tak velké organizace a státní správa (Ministerstvo životního prostředí ČR).
Popis činnosti
Podnikání v oblasti nakládání s ostatními a nebezpečnými odpady:
⦁    manipulace s nebezpečnými odpady a jejich odstraňování
⦁    evidence odpadů pro jednotlivé subjekty
⦁    poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství
⦁    monitoring průniku kontaminantů ze zdroje znečištění (skládky odpadů apod.) do prostředí
⦁    sanace, návrhy a realizace nápravných opatření
⦁    poradenství v oblasti legislativy odpadového hospodářství

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
Monitoring, vyhodnocení a náprava znečištění životního prostředí:
⦁    vyhodnocování a odstraňování starých ekologických zátěží
⦁    monitoring podzemních i povrchových vod
⦁    monitoring horninového prostředí v oblastech znečištění

Činnost poradců v oblasti životního prostředí:
⦁    zpracování posudků o vlivu staveb, výrobků a technologií na životní prostředí dle platné legislativy včetně EIA
⦁    poradenství v oblasti legislativy životního prostředí a hydrogeologie
⦁    zpracování přírodovědných průzkumů a podkladů pro rozhodování státní správy v oblasti životního prostředí
⦁    vytváření odborných podkladů pro zpracování managementových plánů
⦁    přírodovědné průzkumy pro státní správu i soukromý sektor

Reference
Podnikání v oblasti nakládání s ostatními a nebezpečnými odpady:
⦁    Dlouhodobý monitoring průsaků ze skládek nebezpečných opadů v lokalitách Údlice (1997 - 2011), Raspenava (1998 – 2011), Souš (1998 - 2002)
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
⦁    2005 – 2007 – VaV/SM/8/101/05 Obnova krajiny postižené dlouhodobou těžbou nerostů a intenzívním osidlováním
Výzkumný projekt financovaný MŽP ČR, zaměřený na komplexní posouzení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí a krajinu v oblastech geologie, hydrogeologie, biologie, ekologie a krajinného rázu. Byly řešeny otázky územního plánování, rekultivací v rámci platné legislativy. Modelovým územím byla Severočeská hnědouhelná pánev (oblast SZ České republiky).

Činnost poradců v oblasti životního prostředí:
Akce 2014:
TĚŽBA PÍSKŮ A ŠTĚRKOPÍSKŮ V LOKALITĚ HRADČANY NAD PLOUČNICÍ - Oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. zákona posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3

Přírodovědný průzkum - Kuřívodycvičná pěchotní střelnice

Akce 2013:
Dobranovský potok – stanovisko k existenci chráněných druhů
Revitalizace Markvartického rybníka - geologie, terénní průzkum, zhodnocení rozborů
Přírodovědný průzkum - Kuřivody – Ploužnice, 
Přírodovědný průzkum - Zdislavský potok 
Odborný dohled - Žizníkovský rybník 


Akce 2012:
Přírodovědný průzkum – Holanský rybník
Odborné stanovisko ke kácení stromů - Hlinská stráň – Malíkovice
Přírodovědný průzkum rybníka ve Volfarticích pro účely revitalizace
Přírodovědný průzkum - Kněžický potok

Návrhy geoparků a jejich vybudování
    školní geopark Č. Lípa
    Okrouhlá
    Nečichy
Své dotazy či náměty nám můžete zaslat zde či na našem facebooku http://www.facebook.com/groups/burzacl/ .
Budeme rádi za vaše náměty. Na dotazy Vám rádi odpovíme.


S pozdravem
Tým burzacl
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one